Klik hier om de voorwaarden als pdf te downloadenAlgemene Voorwaarden

Zoals de meeste bedrijven heeft ook Jelle Design Algemene Voorwaarden. Het principe is dat we eerlijk zaken doen met eerlijke mensen.
Aan weerskanten kan er wel eens iets misgaan, we zijn tenslotte gewoon mens, maar laten we het dan samen oplossen!


Jelle Design is gevestigd aan Hoepel 5 te Best
BTW-nummer:  NL143073217B01
KvK-nummer :  17195933
Telefoonnummer:  06-42223874

Artikel 1 Algemeen en definities:

1.1.      In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende
             betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
             Jelle Design: de bepaler van deze algemene voorwaarden.
             De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon of bedrijf is.

1.2.      Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
             Jelle Design en de klant.

1.3.      De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met
             Jelle Design  voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.4.      Door het plaatsen van een bestelling verklaart iedere klant zich zonder voorbehoud akkoord
             met de algemene voorwaarden.

1.5.      De door de klant gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij Jelle Design en
             de klant dit schriftelijk overeengekomen zijn.

1.6.      Deze versie van algemene voorwaarden treedt in plaats van eerdere algemene
             voorwaarden.

 

Artikel 2 Aanbod:

2.1.      De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld
             en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de
             eigenschappen die door Jelle Design in het aanbod worden genoemd. Kleuren op de foto's
             kunnen afwijken van de werkelijkheid, dit kan gebeuren als gevolg van flitslicht of de
             verschillen in beeldschermen. 

2.2.      Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat
             zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.

2.3.      Alle prijzen zijn in euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

2.4.      Alle door Jelle Design gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, Jelle Design is te allen tijde
             gerechtigd aanbiedingen te herroepen. Druk-, zetfouten en prijswijzigingen zijn aan
             Jelle Design voorbehouden.

 

Artikel 3 De bestelling:

3.1.      Jelle Design levert pas uit na ontvangst van betaling.

3.2.      Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 7 werkdagen. De zichttermijn houdt in dat de
             klant het recht heeft binnen 7 dagen de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in
             originele verpakking te retourneren.

3.3.      De klant dient alle voorwaarden voor terugzending na te leven. Het artikel dient niet gebruikt
             of beschadigd te zijn en in de originele verpakking terug gezonden te worden. De kosten
             voor de retourzending komen ten laste van de koper. En oorbellen kunnen vanuit hygiënisch
             oogpunt niet geretourneerd worden.

3.4.      Na ontvangst van de retourzending en goedkeuring van Jelle Design over de staat van de
             producten, wordt binnen 14 dagen het door de koper betaalde bedrag minus de
             verzendkosten teruggestort.

 

Artikel 4 De levering:

4.1.      Jelle Design doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren.
             Doel van Jelle Design is om binnen 5 dagen na ontvangst van de betaling de bestelling te
             leveren.

4.2.      Indien de levering vertraging oploopt - hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn van een artikel,
             hetzij om anderen redenen - of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden
             uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen.

4.3.      Indien Jelle Design een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een
             opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn.

4.4.      Bij overschrijding van een termijn zal Jelle Design de klant schriftelijk of per email in kennis
             stellen.

4.5.      De bestelingen worden verstuurd met TNT Post. De klant betaalt de verzendkosten. Deze
             verzendkosten worden vermeld op de website en tevens worden ze vermeld alvorens de
             bestelling definitief wordt geplaatst.

 

Artikel 5 De garantie:

5.1.      Jelle Design garandeert de deugdelijkheid en/ of bruikbaarheid van de door haar geleverde
             artikelen conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur vermelde
             dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

5.2.      De garantieperiode bedraagt 90 dagen.

5.3.      De categorie ‘glimmende’ sieraden van Jelle Design zijn bewerkt met Swarovski kristallen.
             Deze zijn dan wel ingezet in kastjes, dan wel bevestigd met speciale sieradenlijm. Echter
             deze kristallen kunnen door stoten, vallen of andere invloeden van buitenaf loslaten. Ook
             hier heb je garantie op.

5.4.      Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik, zal
             door Jelle Design op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode van 90
             dagen na aankoop het artikel gratis worden vervangen.

5.5.      Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is Jelle Design eveneens gerechtigd om voor
             teruggaven van de aankoopprijs van de klant te kiezen.

5.6.      Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant na overleg met Jelle Design het artikel op
             kosten van Jelle Design te retourneren onder mededeling van het gebrek.

5.7.      Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens
             rekening. Jelle Design is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het
             vervoer.

5.8.      De verleende garantieperiode vervalt bij normaal te achten slijtage, of indien de
             beschadiging of het defect kennelijk het gevolg is van:

               -    Nalatig onderhoud, opzet of grove nalatigheid

               -    Onoordeelkundig gebruik of gebruik voor anders dan het desbetreffende artikel voor
                    bedoeld is.

               -    Aantasting van de artikelen door douchen, zwemmen, parfums, bodylotions ed of elke
                    andere vorm van substanties en/of water, waar het aangekochte artikel door beschadigd
                    kan raken.

               -    Oververhitting door verwarmingsbronnen, het blootstellen van het artikel aan elke vorm
                    van vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte.

               -    Veranderingen reeds aangebracht door de klant zelf of door derden.

               -    Als de klant in gebreke blijft om zijn of haar verplichtingen te voldoen.

 

Artikel 6 De Privacy:

6.1.      Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de
             persoonsregistratie van Jelle Design. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de
             opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt.

6.2.      De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de
             correcties onjuist blijken te zijn.

6.3.      Jelle Design verstrekt - zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar
             persoonsregistratie - geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het
             geding komt.

 

Artikel 7 Overige:

7.1.      Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Jelle Design
             geen aansprakelijkheid aanvaarden.
             Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord
             met bovenstaande verkoopvoorwaarden.

7.2.      Mocht je niet tevreden zijn over de producten van Jelle Design, aarzel dan niet om contact
             met Jelle Design op te nemen. Zij zal altijd proberen om de ontevredenheid op een best
             mogelijke manier op te lossen.

 

Best, 29-9-2010